ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
858
เดือนที่แล้ว
2,529
ปีนี้
15,819
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
86,176
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
9
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน

04 กันยายน 2561

แผ่นพับความรู้ เรื่อง สิทธิมนุษยชนสตรี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

สิทธิมนุษยชนสตรี

28 สิงหาคม 2561

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

- แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563

- การติดตามประเมินผลแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2561

23 สิงหาคม 2561

ความรู้เรื่องโรคเอดส์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ความรู้เรื่องโรคเอดส์

20 สิงหาคม 2561

กลไกลเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้าสตรี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กลไกลเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้าสตรี

10 สิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามกฎกระทรวงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามกฎกระทรวงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

08 สิงหาคม 2561

แผ่นพับความรู้ สตรีกับสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

สตรีกับสุขภาพ

25 กรกฎาคม 2561

คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

09 กรกฎาคม 2561

แผ่นพับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ม.9,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ม.9

21 มิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย

12 มิถุนายน 2561

ฐานข้อมูลของปราชญ์ชาวบ้านด้านการจักสาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
24 พฤษภาคม 2561

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

15 พฤษภาคม 2561

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ความเกี่ยวกับยาเสพติด

10 พฤษภาคม 2561

แผ่นพับความรู้เรื่อง สตรีกับอำนาจและการตัดสินใจ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

สตรีกับอำนาจและการตัดสินใจ

09 พฤษภาคม 2561

แผ่นพับความรู้โรค มือ เท้า ปาก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ความรู้เรื่อง โรค มือ เท้า ปาก

19 เมษายน 2561

|<<<.....5678910>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 9 / 10  (149 รายการ)