ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
858
เดือนที่แล้ว
2,529
ปีนี้
15,819
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
86,176
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
8
วิธีการทำถังขยะเปียกอินทรีย์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วิธีการทำถังขยะเปียกอินทรีย์

29 มีนาคม 2562

การจัดการขยะในครัวเรือน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การจัดการขยะในรัวเรือน

27 มีนาคม 2562

วิธีการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ขั้นตอนการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน

27 มีนาคม 2562

ขยะอันตราย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ขยะอันตราย

13 มีนาคม 2562

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 2562

26 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
08 มกราคม 2562

ประกาศชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
08 มกราคม 2562

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย

08 มกราคม 2562

ลานกีฬาและสนามกีฬาทั้งหมดในตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ลานกีฬาและสนามกีฬาภายในตำบลบ่อเบี้ยประกอบด้วย สนามกีฬาที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ยจัดให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายและสนามกีฬาที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

03 ธันวาคม 2561

กำหนดการงานประเพณีลอยกระทงตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
07 พฤศจิกายน 2561

ประกาศแผนปฏิบัติงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2561-2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประกาศแผนปฏิบัติงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2561-2562

05 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมชมรมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
01 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม 2561,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม 2561

02 ตุลาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

01 ตุลาคม 2561

แผ่นพับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ม. 3,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม. 3

06 กันยายน 2561

|<<<.....45678910>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8 / 10  (149 รายการ)