ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
858
เดือนที่แล้ว
2,529
ปีนี้
15,819
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
86,176
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
7
ประกาศนโยบายและมาตราการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประกาศนโยบายและมาตราการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

16 มกราคม 2563

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ประจำเดือนมกราคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
15 มกราคม 2563

KM:เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

KM:เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

10 มกราคม 2563

แผ่นพับตลาดการค้าชายแดนไทย - ลาว (ช่องมหาราช),องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ตลาดการค้าชายแดนไทย - ลาว (ช่องมหาราช)

 

09 มกราคม 2563

การให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญกองข้าวเปลือก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
08 มกราคม 2563

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2561-2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2561-2562

30 ธันวาคม 2562

ประกาศ เรื่องการใช้แผนปฏิบัติงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประกาศ เรื่องการใช้แผนปฏิบัติงานเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2563

04 พฤศจิกายน 2562

รายงานสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

รายงานสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2562

14 ตุลาคม 2562

ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือรายงานด้านน้ำเสียตามกฎกระทรวงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือรายงานด้านน้ำเสียตามกฎกระทรวงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ 2562

02 ตุลาคม 2562

แผ่นพับกลุ่มผ้าทอ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กลุ่มผ้าทอ

19 กรกฎาคม 2562

แผ่นพับการเลือกซื้อสินค้าและบริการของสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

09 กรกฎาคม 2562

โรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

05 กรกฎาคม 2562

ฐานข้อมูลของปราชญ์ฃาวบ้านด้านสมุนไพร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
06 มิถุนายน 2562

โครงการอบต.สัญจร พบประชาชนและให้ความรู้เกี่ยวระเบียบและกฎหมายทั่วไป,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

โครงการอบต.สัญจร พบประชาชนและให้ความรู้เกี่ยวระเบียบและกฎหมายทั่วไป วันที่ 28 พ.ค.- 1 มิ.ย. 2562

03 มิถุนายน 2562

การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

28 พฤษภาคม 2562

|<<<.....345678910>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 7 / 10  (149 รายการ)