ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
858
เดือนที่แล้ว
2,529
ปีนี้
15,819
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
86,176
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
6
แผ่นพับกลุ่มหมอนฟักทองและดอกไม้จันทรน์ ม. 3,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กลุ่มหมอนฟักทองและดอกไม้จันทรน์ ม. 3

24 เมษายน 2563

เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

22 เมษายน 2563

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

09 เมษายน 2563

การให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบายศรีสู่ขวัญ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
08 เมษายน 2563

ฐานข้อมูลของปราชญ์ฃาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
18 มีนาคม 2563

แผ่นพับกลุ่มไม้กวาด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กลุ่มไม้กวาด

16 มีนาคม 2563

แผ่นพับกลุ่มหัตถกรรมบ้านห้วยไผ่,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กลุ่มหัตถกรรมบ้านห้วยไผ่

11 มีนาคม 2563

3 อาร์สา สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งเเวดล้อม ในการลด คัดเเยกขยะ ด้วยหลักการ 3R,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

   มาร่วมกันสร้างจิตสำนึก.....ด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3R กันเถอะ!

เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce and Recycle:3Rs)โดยเริ่มต้นที่การใช้ให้น้อยลง ลดการใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดขยะ เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) การนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล (Recycle)

 
03 มีนาคม 2563

การคัดแยกขยะ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การคัดแยกขยะ

14 กุมภาพันธ์ 2563

แผ่นพับจุดชมวิวภูแลลาว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

จุดชมวิวภูแลลาว

14 กุมภาพันธ์ 2563

การขอรับบริจาคหนังสือ/วารสาร ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประชาสัมพันธ์ขอรับบริจาคหนังสือ/วารสารเพื่อใช้ในที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย 

 

***สามารถบริจาคได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

     61 หมู่ที่9 ตำบลบ่อเบี้ย  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  53180

13 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์ที่อ่านหนังสือ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

“ท้องถิ่นรักการอ่าน” 

แห่งที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านปางคอม

แห่งที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเบี้ย

แห่งที่ 3 หมู่ที่ 10 บ้านภูต่าง

แห่งที่ 4 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง

07 กุมภาพันธ์ 2563

จดหมายข่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเบี้ย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

04 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

31 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

20 มกราคม 2563

|<<<.....2345678910>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 / 10  (149 รายการ)