ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
2,123
ปีนี้
12,432
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
82,789
ไอพี ของคุณ
44.201.94.72
3
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
15 กรกฎาคม 2564

แผ่นพับให้ความรู้่ ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

แผ่นพับให้ความรู้่ ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

09 กรกฎาคม 2564

ฐานข้อมูลของปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพรพื้นบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
04 มิถุนายน 2564

ฐานข้อมูลของปราชญ์ฃาวบ้านด้านการจักสาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
04 มิถุนายน 2564

ฐานข้อมูลของปราชญ์ฃาวบ้านด้านประวัติประธานชมรมผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
03 มิถุนายน 2564

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดเผาในที่โล่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การรณรงค์งดเผาในที่โล่ง

12 พฤษภาคม 2564

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

    การอนุรักษ์พลังงาน คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดการอนุรักษ์ 
พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย การสร้างนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

11 พฤษภาคม 2564

รณรงค์ปลูกจิตสำนึกการปฏิบัติตามกฏจราจร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
12 เมษายน 2564

ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว

09 เมษายน 2564

ฐานข้อมูลของปราชญ์ฃาวบ้านด้านการเกษตร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
08 เมษายน 2564

การให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
05 เมษายน 2564

แผ่นพับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

แผ่นพับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

05 เมษายน 2564

ฐานข้อมูลของปราชญ์ฃาวบ้านด้านการแพทย์ไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
25 มีนาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

24 มีนาคม 2564

การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย (การลดและการคัดแยกขยะจากต้นทาง) 3RS,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

แผ่นพับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย (การลดและการคัดแยกขยะจากต้นทาง) 3RS

16 มีนาคม 2564

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 10  (146 รายการ)