ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
1,779
เดือนที่แล้ว
1,952
ปีนี้
3,731
ปีที่แล้ว
23,790
ทั้งหมด
33,283
ไอพี ของคุณ
3.234.245.121


กองทุนแม่ของแผ่นดิน ม. 3

06 กันยายน 2561

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน

04 กันยายน 2561

สิทธิมนุษยชนสตรี

28 สิงหาคม 2561

- แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563

- การติดตามประเมินผลแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 2561

23 สิงหาคม 2561

ความรู้เรื่องโรคเอดส์

20 สิงหาคม 2561

กลไกลเชิงสถาบันเพื่อความก้าวหน้าสตรี

10 สิงหาคม 2561

ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามกฎกระทรวงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

08 สิงหาคม 2561

สตรีกับสุขภาพ

25 กรกฎาคม 2561

กลุ่มผ้าทอ

16 กรกฎาคม 2561

การคัดแยกขยะ

12 กรกฎาคม 2561

คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

09 กรกฎาคม 2561

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

09 กรกฎาคม 2561

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

05 กรกฎาคม 2561

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

02 กรกฎาคม 2561

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ม.9

21 มิถุนายน 2561

|<<<1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 4  (59 รายการ)