ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
36
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
1,651
เดือนที่แล้ว
1,954
ปีนี้
16,126
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
66,735
ไอพี ของคุณ
3.238.204.31
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
23 มิถุนายน 2563

แผ่นพับกลุ่มจักสานตอกพลาสติก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กลุ่มจักสานตอกพลาสติก

04 มิถุนายน 2563

ฐานข้อมูลของปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพรพื้นบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
04 มิถุนายน 2563

ฐานข้อมูลของปราชญ์ฃาวบ้านด้านการจักสาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
04 มิถุนายน 2563

ฐานข้อมูลของปราชญ์ฃาวบ้านด้านประวัติประธานชมรมผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
03 มิถุนายน 2563

สนามกีฬาในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
15 พฤษภาคม 2563

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

    การอนุรักษ์พลังงาน คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดการอนุรักษ์ 
พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย การสร้างนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลเป็นอีก
แนวทางหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

13 พฤษภาคม 2563

ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว

12 พฤษภาคม 2563

ฐานข้อมูลตลาดการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว (ช่องมหาราช),องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ฐานข้อมูลตลาดการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว (ช่องมหาราช)

06 พฤษภาคม 2563

แผ่นพับกลุ่มหมอนฟักทองและดอกไม้จันทรน์ ม. 3,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กลุ่มหมอนฟักทองและดอกไม้จันทรน์ ม. 3

24 เมษายน 2563

เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

22 เมษายน 2563

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

09 เมษายน 2563

ฐานข้อมูลของปราชญ์ฃาวบ้านด้านการเกษตร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
08 เมษายน 2563

การให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีบายศรีสู่ขวัญ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
08 เมษายน 2563

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดเผาในที่โล่ง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การรณรงค์งดเผาในที่โล่ง

08 เมษายน 2563

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 8  (106 รายการ)