ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
858
เดือนที่แล้ว
2,529
ปีนี้
15,819
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
86,176
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ดังนี้

08 สิงหาคม 2565

5 อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในหน้าฝน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

  นายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย มีความห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน

01 สิงหาคม 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังอุตรดิตถ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

18 กรกฎาคม 2565

โครงการหน่วยแพทยฺ์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.),องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
07 มิถุนายน 2565

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
19 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งของอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่งได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐทนตรี เมื่อวีนที่ 8 ม.ค. 2562 เรื่อง มาตราการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เพื่อการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบล จึงดำเนินการตามาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่รุกล้ำทางทางสาธารณะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

11 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

 สำหรับผู้ประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ดำเนินการตามพระราชบัญบัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 ในทุกปีจะมีการต่ออายุด้วยการยื่นใบขออนุญาต ปัจจุบันราชกฤษฎีกาประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 35 ก ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เรื่องการกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียบการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564 บังคับใช้เมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

03 พฤษภาคม 2565

โครงการ มอบนมผงสำหรับเด็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
28 เมษายน 2565

ช่วยชาวบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
27 เมษายน 2565

โครงการ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
27 เมษายน 2565

ภัยสนิท Covid 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
20 เมษายน 2565

ซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
09 มีนาคม 2565

พายุโซนร้อน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
08 มีนาคม 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 10  (149 รายการ)