ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
2,034
เดือนที่แล้ว
2,310
ปีนี้
10,110
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
80,467
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564

 สำหรับผู้ประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ดำเนินการตามพระราชบัญบัติการสาธารณะสุข พ.ศ. 2535 ในทุกปีจะมีการต่ออายุด้วยการยื่นใบขออนุญาต ปัจจุบันราชกฤษฎีกาประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 35 ก ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เรื่องการกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียบการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564 บังคับใช้เมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 


 
03 พฤษภาคม 2565


ไฟล์เอกสาร PDF