ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
41
เดือนนี้
1,146
เดือนที่แล้ว
1,350
ปีนี้
16,215
ปีที่แล้ว
23,790
ทั้งหมด
45,767
ไอพี ของคุณ
3.234.143.26


ขอประชาสัมพันธ์ รถโมบายเคลื่อนที่ ATM ของธนาคารกรุงไทย จะให้บริการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำทุกเดือน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
วันที่เท่าไหร่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ
สำหรับ เดือน กรกฎาคม 2563 จะมาบริการ
วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2563 ผู้ต้องการกดเงิน
มากดเงินในวันที่ดังกล่าวได้ ในเดือน กรกฎาคม 2563 สำหรับเดือนต่อไปจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
09 สิงหาคม 2563

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) ประจำปีงบประมาณ พศ.2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
23 มิถุนายน 2563

ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
23 มิถุนายน 2563

เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด

22 เมษายน 2563

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

09 เมษายน 2563

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

31 มกราคม 2563

ประกาศ เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

20 มกราคม 2563

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  ประจำเดือนมกราคม 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
15 มกราคม 2563

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2561-2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี 2561-2562

30 ธันวาคม 2562

รายงานสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

รายงานสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2562

14 ตุลาคม 2562

ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือรายงานด้านน้ำเสียตามกฎกระทรวงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือรายงานด้านน้ำเสียตามกฎกระทรวงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ 2562

02 ตุลาคม 2562

แผ่นพับกลุ่มผ้าทอ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กลุ่มผ้าทอ

19 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

09 กรกฎาคม 2562

แผ่นพับการเลือกซื้อสินค้าและบริการของสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

09 กรกฎาคม 2562

โรคพิษสุนัขบ้า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

05 กรกฎาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (87 รายการ)