ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
สายตรงนายก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,099
เดือนที่แล้ว
2,024
ปีนี้
9,866
ปีที่แล้ว
5,761
ทั้งหมด
15,628
ไอพี ของคุณ
3.90.108.129


การคัดแยกขยะ

18 เมษายน 2562

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

29 มีนาคม 2562

การจัดการขยะในรัวเรือน

27 มีนาคม 2562

ขยะอันตราย

13 มีนาคม 2562

08 มกราคม 2562

08 มกราคม 2562

07 พฤศจิกายน 2561

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ตุลาคม 2561

02 ตุลาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

01 ตุลาคม 2561

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนกันยายน

04 กันยายน 2561

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

16 กุมภาพันธ์ 2561

แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

09 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

03 ตุลาคม 2560

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (13 รายการ)