ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,515
เดือนที่แล้ว
1,886
ปีนี้
14,036
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
64,645
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
 ชื่อเอกสาร : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564( งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงสาธารณูปโภค – สาธารณูปการตลาดการค้าชายแดนไทย – ลาว (ช่องมหาราช) หมู่ที่ 1 ระยะที่ 4 )   [ 22 มิถุนายน 2564 ]
รายละเอียดเอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โครงการที่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากปรับปรุงสาธารณูปโภค – สาธารณูปการตลาดการค้าชายแดนไทย – ลาว (ช่องมหาราช) หมู่ที่ 1 ระยะที่ 4 โดยมีงานซ่อมแซมอาคารร้านค้าชุมชน จำนวน 8 อาคาร งานซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์OTOP) งานปรับปรุงลานหินคลุกค้าขายสินค้า งานขยายเขตไฟฟ้า งานไฟฟ้าส่องสว่าง LED ชนิดโซล่าเซลล์ งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) งานสร้างพลังงานไฟฟ้า   จากลมธรรมชาติ งานกังหัน จำนวน 6 จุด งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 9,983,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) แก้ไขเป็น ปรับปรุงสาธารณูปโภค – สาธารณูปการตลาดการค้าชายแดนไทย – ลาว (ช่องมหาราช) หมู่ที่ 1 ระยะที่ 4 โดยมีงานซ่อมแซมอาคารร้านค้าชุมชน จำนวน 8 อาคาร งานซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (ศูนย์OTOP) งานปรับปรุงลานหินคลุกค้าขายสินค้า งานไฟฟ้าส่องสว่าง LED ชนิดโซล่าเซลล์ งานติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) งานสร้างพลังงานไฟฟ้า   จากลมธรรมชาติ งานกังหัน จำนวน 6 จุด งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

  

ย้อนกลับ