ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
สายตรงนายก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,519
เดือนที่แล้ว
1,631
ปีนี้
8,262
ปีที่แล้ว
5,761
ทั้งหมด
14,024
ไอพี ของคุณ
34.229.151.87
 ชื่อเอกสาร : เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยประกำ บ้านภูต่าง หมู่ที่ 10    [ 10 มกราคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยประกำ บ้านภูต่าง หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร งบประมาณ 254,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กช.อบต.บ่อเบี้ย เลขที่ 4/2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้

  

ย้อนกลับ