ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
สายตรงนายก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
810
เดือนที่แล้ว
1,998
ปีนี้
22,388
ปีที่แล้ว
5,761
ทั้งหมด
28,150
ไอพี ของคุณ
3.214.184.124
 ชื่อเอกสาร : ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบกรองน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๙ บ้านปางไฮ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    [ 05 มีนาคม 2562 ]
รายละเอียดเอกสาร

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบกรองน้ำประปาบาดาล บ้านปางไฮ หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ กช.อบต.บ่อเบี้ย เลขที่ ๑๓/๒๕๖๒ งบประมาณ ๑,๐๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

    

ย้อนกลับ