ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
สายตรงนายก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
1,727
เดือนที่แล้ว
2,438
ปีนี้
14,925
ปีที่แล้ว
5,761
ทั้งหมด
20,687
ไอพี ของคุณ
18.232.124.77
 ชื่อเอกสาร : ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ ตลาดการค้าชายแดนไทย - ลาว (ช่องมหาราช)   [ 11 กันยายน 2561 ]
รายละเอียดเอกสาร โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ตลาดการค้าชายแดนไทย – ลาว (ช่องมหาราช) โดยซ่อมแซมอาคารร้านค้าชุมชน จำนวน 8 อาคาร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร งานซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์ OTOP) ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน 2 จุด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร สูง 10.00 เมตร และก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ กองช่าง อบต.บ่อเบี้ย เลขที่ 20/2561,เลขที่ 21/2561, เลขที่ 22/2561 และเลขที่ 23/2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
  

ย้อนกลับ