ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
2,034
เดือนที่แล้ว
2,310
ปีนี้
10,110
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
80,467
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113
นางปัณชญานันท์ พันแพง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชกานแทนผู้อำนวยการกองคลัง
(088-7915463)


นางปัณชญานันท์ พันแพง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(088-7915463)


ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางปรานี ขัตรมงคลชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(081-9624201)


นางวิภาพร วันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(082-1679384)


นางสาวปรีดารัตน์ ใจนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(086-2036313)


นางสุธารัตน์ หรั่งเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(088-4206045)