ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
728
เดือนที่แล้ว
1,387
ปีนี้
12,797
ปีที่แล้ว
23,790
ทั้งหมด
42,349
ไอพี ของคุณ
34.229.119.29
นางสาลิยา อำมาตย์เอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชกานแทนผู้อำนวยการกองคลังนางปัณชญานันท์ พันแพง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางปรานี ขัตรมงคลชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางสาวสุดารัตน์ อินวรรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนางวิภาพร วันอินทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ลูกจ้างประจำ)นางสาวปรีดารัตน์ ใจนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสุธารัตน์ หรั่งเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ