ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
2,034
เดือนที่แล้ว
2,310
ปีนี้
10,110
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
80,467
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113
นางวิชุดา ดาตา
หัวหน้าสำนักปลัด (ระดับต้น)
(086-2004075)


ตำแหน่งว่าง
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวดารินทร์ เดชทองคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(062-2079926)


นางสาววริศรา เชื้อฉลาด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(091-8431103)


ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายวุฒิชัย ป้องไข
คนงาน
(093-2163594)


ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางปวีณา กำทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(098-7725523)


นางสาวศศิวิมล อุปถัมภ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(065-5373176)


นายสนธยา ดีสอน
ขับรถยนต์
(093-2670618)


นายต่วน พันป้อง
ขับรถยนต์
(080-0287660)


นางมัญชุภา ธรรมวิถี
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่คนสวน) (093-0368014)