ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
สายตรงนายก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,099
เดือนที่แล้ว
2,024
ปีนี้
9,866
ปีที่แล้ว
5,761
ทั้งหมด
15,628
ไอพี ของคุณ
3.90.108.129
ลำดับรายการวันที่
1สถิติการจัดเก็บภาษีป้าย5 ต.ค. 2561
2สถิติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน5 ต.ค. 2561
3สถิติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5 ต.ค. 2561
4สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร5 ต.ค. 2561
5สถิติการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์5 ต.ค. 2561
6สถิติการรับบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ5 ต.ค. 2561
7สถิติการให้คำแนะนำในการการขอรับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์5 ต.ค. 2561
8สถิติการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ5 ต.ค. 2561
9สถิติการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร5 ต.ค. 2561
10สถิติการขออนุญาตจัดตั้งตลาด5 ต.ค. 2561
11สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ5 ต.ค. 2561
12สถิติการช่วยเหลือสาธารณภัย5 ต.ค. 2561
13สถิติการสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค5 ต.ค. 2561

1