ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
สายตรงนายก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
1,215
เดือนที่แล้ว
2,082
ปีนี้
18,786
ปีที่แล้ว
5,761
ทั้งหมด
24,548
ไอพี ของคุณ
34.204.173.45
ลำดับรายการวันที่
1สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย(2)28 มิ.ย. 2562
2สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย28 มิ.ย. 2562
3สถิติการจัดเก็บภาษีป้าย5 ต.ค. 2561
4สถิติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน5 ต.ค. 2561
5สถิติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5 ต.ค. 2561
6สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร5 ต.ค. 2561
7สถิติการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์5 ต.ค. 2561
8สถิติการรับบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ5 ต.ค. 2561
9สถิติการให้คำแนะนำในการการขอรับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์5 ต.ค. 2561
10สถิติการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ5 ต.ค. 2561
11สถิติการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร5 ต.ค. 2561
12สถิติการขออนุญาตจัดตั้งตลาด5 ต.ค. 2561
13สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ5 ต.ค. 2561
14สถิติการช่วยเหลือสาธารณภัย5 ต.ค. 2561
15สถิติการสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค5 ต.ค. 2561

1