ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,515
เดือนที่แล้ว
1,886
ปีนี้
14,036
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
64,645
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
ลำดับรายการวันที่
1 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 256421 เม.ย. 2564
2สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 256421 เม.ย. 2564
3สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย28 มิ.ย. 2562
4สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย(2)28 มิ.ย. 2562
5สถิติการสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค5 ต.ค. 2561
6สถิติการช่วยเหลือสาธารณภัย5 ต.ค. 2561
7สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ5 ต.ค. 2561
8สถิติการขออนุญาตจัดตั้งตลาด5 ต.ค. 2561
9สถิติการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร5 ต.ค. 2561
10สถิติการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ5 ต.ค. 2561
11สถิติการให้คำแนะนำในการการขอรับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์5 ต.ค. 2561
12สถิติการรับบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ5 ต.ค. 2561
13สถิติการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์5 ต.ค. 2561
14สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร5 ต.ค. 2561
15สถิติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5 ต.ค. 2561
16สถิติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน5 ต.ค. 2561
17สถิติการจัดเก็บภาษีป้าย5 ต.ค. 2561

1