ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,277
เดือนที่แล้ว
1,148
ปีนี้
2,425
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
53,034
ไอพี ของคุณ
44.192.112.123
ลำดับรายการวันที่
1สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย(2)28 มิ.ย. 2562
2สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย28 มิ.ย. 2562
3สถิติการจัดเก็บภาษีป้าย5 ต.ค. 2561
4สถิติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน5 ต.ค. 2561
5สถิติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5 ต.ค. 2561
6สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร5 ต.ค. 2561
7สถิติการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์5 ต.ค. 2561
8สถิติการรับบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ5 ต.ค. 2561
9สถิติการให้คำแนะนำในการการขอรับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์5 ต.ค. 2561
10สถิติการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ5 ต.ค. 2561
11สถิติการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร5 ต.ค. 2561
12สถิติการขออนุญาตจัดตั้งตลาด5 ต.ค. 2561
13สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ5 ต.ค. 2561
14สถิติการช่วยเหลือสาธารณภัย5 ต.ค. 2561
15สถิติการสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค5 ต.ค. 2561

1