ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
2,034
เดือนที่แล้ว
2,310
ปีนี้
10,110
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
80,467
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113
ลำดับรายการวันที่
1สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำเดือน มกราคม 256531 ม.ค. 2565
2สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำเดือน ธันวาคม 256430 ธ.ค. 2564
3สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำเดือน พฤศจิกายน 256430 พ.ย. 2564
4สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำเดือน ตุลาคม 256431 ต.ค. 2564
5 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 256421 เม.ย. 2564
6สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 256421 เม.ย. 2564
7สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย28 มิ.ย. 2562
8สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย(2)28 มิ.ย. 2562
9สถิติการสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค5 ต.ค. 2561
10สถิติการช่วยเหลือสาธารณภัย5 ต.ค. 2561
11สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ5 ต.ค. 2561
12สถิติการขออนุญาตจัดตั้งตลาด5 ต.ค. 2561
13สถิติการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร5 ต.ค. 2561
14สถิติการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ5 ต.ค. 2561
15สถิติการให้คำแนะนำในการการขอรับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์5 ต.ค. 2561
16สถิติการรับบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ5 ต.ค. 2561
17สถิติการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์5 ต.ค. 2561
18สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร5 ต.ค. 2561
19สถิติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5 ต.ค. 2561
20สถิติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน5 ต.ค. 2561

12  >> >|