ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,515
เดือนที่แล้ว
1,886
ปีนี้
14,036
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
64,645
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลดำเนินงานทุจริตประจำปี 25631 ต.ค. 2563
2รายงานผลป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 256321 เม.ย. 2563
3รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน8 พ.ย. 2561
4รายงานผลการป้องกัน1 พ.ย. 2561
5รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต1 พ.ย. 2561
6แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต3 เม.ย. 2560
7แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-25643 เม.ย. 2560

1