ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,515
เดือนที่แล้ว
1,886
ปีนี้
14,036
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
64,645
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ ความรู้บำเหน็จบำนาญ7 ก.พ. 2561
2คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี25 ม.ค. 2561
3คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน25 ม.ค. 2561
4คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ25 ม.ค. 2561
5คู่มือ การปฏิบัติงานร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย17 ม.ค. 2561
6คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร17 ม.ค. 2561
7คู่มือการปฏิบัติงาน การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ17 ม.ค. 2561

1