ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,673
ปีนี้
19,960
ปีที่แล้ว
23,790
ทั้งหมด
49,512
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ ความรู้บำเหน็จบำนาญ7 ก.พ. 2561
2คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ25 ม.ค. 2561
3คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน25 ม.ค. 2561
4คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี25 ม.ค. 2561
5คู่มือการปฏิบัติงาน การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ17 ม.ค. 2561
6คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร17 ม.ค. 2561
7คู่มือ การปฏิบัติงานร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย17 ม.ค. 2561

1