ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,411
เดือนที่แล้ว
1,148
ปีนี้
2,559
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
53,168
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1 ก.พ. 2561
2คู่มือการรับชำระภาษีป้าย1 ก.พ. 2561
3คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา1 ก.พ. 2561
4คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ก.พ. 2561
5คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 ก.พ. 2561
6คู่มือการขอใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย1 ก.พ. 2561
7คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย1 ก.พ. 2561
8คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน1 ก.พ. 2561
9คู่มือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์1 ก.พ. 2561
10คู่มือเบี้ยยังชีพคนพิการ1 ก.พ. 2561
11คู่มือการขอรับบำเหน็จปกติ1 ก.พ. 2561

1