ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,673
ปีนี้
19,960
ปีที่แล้ว
23,790
ทั้งหมด
49,512
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 423 ธ.ค. 2562
2รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 320 ส.ค. 2562
3รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 226 มิ.ย. 2562
4รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 124 มิ.ย. 2562
5รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 47 ม.ค. 2562
6รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 35 พ.ย. 2561
7รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 23 ก.ย. 2561
8รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 11 พ.ค. 2561
9รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256021 ส.ค. 2560

1