ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,515
เดือนที่แล้ว
1,886
ปีนี้
14,036
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
64,645
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 1 20 ม.ค. 2564
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 4 23 ธ.ค. 2563
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 319 ส.ค. 2563
4รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2 26 มิ.ย. 2563
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256329 ม.ค. 2563
6รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 423 ธ.ค. 2562
7รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 320 ส.ค. 2562
8รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 226 มิ.ย. 2562
9รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 124 มิ.ย. 2562
10รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 47 ม.ค. 2562
11รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 35 พ.ย. 2561
12รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 23 ก.ย. 2561
13รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 11 พ.ค. 2561
14รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256021 ส.ค. 2560

1