ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
2,034
เดือนที่แล้ว
2,310
ปีนี้
10,110
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
80,467
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินประจำงวดปีงบประมาณ 25644 มี.ค. 2565
2รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.256420 ธ.ค. 2564
3รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส2)8 เม.ย. 2564
4รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส1)6 ม.ค. 2564
5รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส4)6 ต.ค. 2563
6รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส3)9 ก.ค. 2563
7รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส2)10 เม.ย. 2563
8รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส1)14 ม.ค. 2563
9ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 เม.ย. 2561

1