ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
สายตรงนายก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,099
เดือนที่แล้ว
2,024
ปีนี้
9,866
ปีที่แล้ว
5,761
ทั้งหมด
15,628
ไอพี ของคุณ
3.90.108.129
ลำดับรายการวันที่
1งบแสดงฐานะการเงิน ประประจำปี 256124 ต.ค. 2561
2ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256117 เม.ย. 2561
3ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย พ.ศ. 25618 ม.ค. 2561
4ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่น8 ม.ค. 2561
5ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร8 ม.ค. 2561
6ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชั่น3 ม.ค. 2561
7ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564)29 พ.ย. 2559

1