ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
6,447
เดือนที่แล้ว
6,447
ปีนี้
10,595
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
103,841
ไอพี ของคุณ
34.238.189.240


-:- การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
-:- ขอเชิญแสดงความเห็นร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) 
-:- กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่งแจ้งและเรื่องการงดเว้นการเผาเด็ดขาดฯ 
-:- เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 
-:- การจัดทำโครงการ "ลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน" 
-:- มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
-:- ขอเชิญเที่ยวงานเปิดตลาดช่องมหาราช 
-:- ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการเปิดการค้าขายในตลาดการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว 
-:- เปิดตลาดการค้าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว 
-:- การประชุมการเปิดให้เดินทางเข้า-ออก จุดค้าขายประเพณีช่องมหาราช โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
โครงการอบรมไฟป่า
วันท้องถิ่นไทย
พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2566
กิจกรรมงานวันเด็ก
โครงการจากริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565) 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ย กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.10เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย กว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน 
-:- ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) 
-:- รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตลาดการค้าชายแดนช่องมหาราช
จุดชมวิวภูแลลาว
เรือไม้ตะเคียนทอง
ไม้กวาดตองกง
หมอนฟักทอง
ผ้าทอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร