ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
2,034
เดือนที่แล้ว
2,310
ปีนี้
10,110
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
80,467
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113นางสาลิยา อำมาตย์เอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
นักบริหารงานท้องถิ่น (089-9070659)


นางวิชุดา ดาตา
หัวหน้าสำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป (086-2004075)
นางปัณชญานันท์ พันแพง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง(088-7915463)
นางนันทิพา พันแพง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (098-7467133)
นายพุฒินาท พันแพง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา (087-8488223)
นายพุฒินาท พันแพง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง