ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
41
เมื่อวานนี้
69
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,673
ปีนี้
19,960
ปีที่แล้ว
23,790
ทั้งหมด
49,512
ไอพี ของคุณ
3.238.107.166นายสมนึก แสนคำอ้วน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

นายสมัคร ทองศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
นางบรรจง ไชยบุญเรือง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย


นางสวาด ตาดี
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 1


นายสุรินทร์ แก้วฟอง
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 2


นางเดือนเพ็ญ ตาวันดี
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 2


นายสมภาร ศรีอนุวัฒน์
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 7


นายสมัคร ดวงมะโน
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 7


นายประเสริฐ ทาโทน
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 8


นายเจริญ กันไชยแก้ว
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 9


นายชูศักดิ์ ยะมา
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 10