ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายก



กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริต



ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,515
เดือนที่แล้ว
1,886
ปีนี้
14,036
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
64,645
ไอพี ของคุณ
3.227.235.216



นายสมนึก แสนคำอ้วน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

นายสมัคร ทองศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
นางบรรจง ไชยบุญเรือง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย


นางสวาด ตาดี
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 1


นายสุรินทร์ แก้วฟอง
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 2


นางเดือนเพ็ญ ตาวันดี
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 2


นายสมภาร ศรีอนุวัฒน์
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 7


นายสมัคร ดวงมะโน
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 7


นายประเสริฐ ทาโทน
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 8


นายเจริญ กันไชยแก้ว
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 9


นายชูศักดิ์ ยะมา
สมาชิกสภา อ.บ.ต. หมู่ 10