ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
15
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
2,034
เดือนที่แล้ว
2,310
ปีนี้
10,110
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
80,467
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113นายอรรถสิทธิ์ คำปล้อง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย (082-21653812)


นางสวาด ตาดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย (090-7452872)


นางสาวเดือนเพ็ญ ตาวันดี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย (097-9602969)


นางสายยนร์ สงสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย หมู่ 3 (081-0765025)


นายใหม่ ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย หมู่ 7 (063-0276151)


นางสาวกลม พูลคูณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย หมู่ 8 (062-7868430)


นายสมนึก แสนคำอ้วน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย หมู่ 10 (062-6124155)