ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
2,034
เดือนที่แล้ว
2,310
ปีนี้
10,110
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
80,467
ไอพี ของคุณ
44.192.25.113
1
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

 เพื่อปรับสภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆ บ้านพักให้น่าอยู่ ปลอดภัย เหมาะสมและสะดวกสบายให้กับผู้สูงอายุ

11 พฤษภาคม 2565

โครงการ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ยร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย ระหว่างวันที่่ 25-27 เมษายน 2565 

27 เมษายน 2565

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาฦูมิพลอดุยเดชมหาราช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

              องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคลัายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโคก

05 ธันวาคม 2564

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ยร่วมกับโรงเรียนบ้านห้วยยางร่วมเดินขบวนรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ณ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 

25 พฤศจิกายน 2564

สัปดาห์รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ท่านนายกสมจิตร ดีปล้อง พร้อมคณะ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ. โรงเรียนบ้านห้วยยาง พร้อมกับได้มอบทรายอะเบทในการกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับ อสม. เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ดังกล่าว
22 มิถุนายน 2564

สนามกีฬาในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
08 มีนาคม 2564

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
"แลของดี ที่ช่องมหาราช ประจำปี 2563 " ระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2563 ณ ตลาดช่องมหาราช
พบกับกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่
- การประกวดธิดาภูแลลาว
- การประกวดทำอาหารพื้นบ้าน
- การประกวดซุ้มของดี สินค้า OTOP
* พบกับศิลปินดัง เบนซ์ เมืองเลย พร้อมกับรับชมการแสดงดนตรีสด โดย วงบีเคมิวสิค และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
01 ธันวาคม 2563

ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย นำโดยนายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย นางสาลิยา อำมาตย์เอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย นางนันทิพา พันแพง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ห้วยไผ่ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย

26 ตุลาคม 2563

ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ราย นางปอ หมื่นราช หมู่ 10 บ้านภูต่าง

10 กันยายน 2563

นำส่งหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองตามจุดคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทุกหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย นำโดยนายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย นำส่งหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองตามจุดคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ยตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
????????ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ยและประชาชนผู้มีจิตอาสาทุกท่านในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้ประชาชนในพื้นที่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ
11 สิงหาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนหลวงหมายเลข 1 2 4 1,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนทางหลวง ตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณสองข้างทาง สามแยก บ้านปางไฮ ถึง สามแยกวังสัมพันธ์
21 กรกฎาคม 2563

การรณรงค์พ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

โครงการป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหนะนำโรค ประจำปีงบประมาณ  2563

13 กรกฎาคม 2563

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ  2563

04 พฤษภาคม 2563

อบต.บ่อเบี้ยจัดทำหน้ากากอานามัยและได้นำส่งหน้าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตตำบลบ่อเบี้ยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

09 เมษายน 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 นายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ทหารและจิตอาสาพระราชทาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

31 มกราคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (39 รายการ)