ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
1,263
เดือนที่แล้ว
1,350
ปีนี้
16,332
ปีที่แล้ว
23,790
ทั้งหมด
45,884
ไอพี ของคุณ
3.234.143.26


นำส่งหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองตามจุดคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทุกหมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย นำโดยนายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย นำส่งหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองตามจุดคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ยตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
????????ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ยและประชาชนผู้มีจิตอาสาทุกท่านในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกให้ประชาชนในพื้นที่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ
11 สิงหาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนหลวงหมายเลข 1 2 4 1,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนทางหลวง ตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ บริเวณสองข้างทาง สามแยก บ้านปางไฮ ถึง สามแยกวังสัมพันธ์
21 กรกฎาคม 2563

อบต.บ่อเบี้ยจัดทำหน้ากากอานามัยและได้นำส่งหน้าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตตำบลบ่อเบี้ยเพื่อป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

09 เมษายน 2563

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 นายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

ทหารและจิตอาสาพระราชทาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

31 มกราคม 2563

โครงการประชุมชี้แจงและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

นายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ยนำคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาและพนักงาน ต้อนรับคณะทำงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นำโดย นายชัยสิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในโครงการประชุมชี้แจงและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม

โดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ เส้นหมู่บ้านห้วยยางตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

28 มกราคม 2563

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เป็นประธานนำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ยร่วมเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

นายนิทรรศการ ตาดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เป็นประธานนำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ยร่วมเวทีประชาคม ประจำปี 2563 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน 314 กองกำลังผาเมือง

27 มกราคม 2563

งานแลของดีที่ช่องมหาราช ประจำปี 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

งานแลของดีที่ช่องมหาราช ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2562

15 มกราคม 2563

วันเด็กแห่งชาติ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันเด็กแห่งชาติ 2563
วันที่ 11 มกราคม 2563
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเบี้ย

11 มกราคม 2563

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2563 ณ ต.บ้านม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปี 2563 ณ ต.บ้านม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

08 มกราคม 2563

นายอำเภอบ้านโคกนำส่วนราชการ ท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ้านโคก ร่วมเดินขบวนงานกาชาด ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

7 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอำเภอบ้านโคกนำส่วนราชการ ท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ้านโคก ร่วมเดินขบวนงานกาชาด ประจำปี 2563

07 มกราคม 2563

 โครงการฝึกอาชีพเย็บกระเป๋าด้วยมือ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

โครงการฝึกอาชีพเย็บกระเป๋าด้วยมือ

18 ธันวาคม 2562

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพประชาชนตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การทำลูกประคบสมุนไพร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
20 กันยายน 2562

โครงการรักให้เป็น หยุดการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
16 กันยายน 2562

โครงการแค่คิดก็สะกิดใจ การป้องกันและแก้ปัญหาคอรัปชั่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
16 กันยายน 2562

โครงการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
05 กันยายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (28 รายการ)