ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
หัวข้อวันที่
ประกาศการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 256525 เมษายน 2566
ประกาศการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 256525 เมษายน 2566
ประกาศการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 256525 เมษายน 2566
ประกาศการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 256525 เมษายน 2566
ประกาศการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 256525 เมษายน 2566
ประกาศการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 256525 เมษายน 2566
ประกาศการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 256525 เมษายน 2566
ประกาศการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 256525 เมษายน 2566
ประกาศการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 256525 เมษายน 2566
ประกาศการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 256625 เมษายน 2566
ประกาศการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 256625 เมษายน 2566
ประกาศการจัดซ์้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 256625 เมษายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565)13 มกราคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนต12 มกราคม 2566
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ย กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด12 มกราคม 2566
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1