ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) . ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่อปท.ทาง อบต.บ่อเบี้ย จึงขอความร่วมมือผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการจาก อบต.บ่อเบี้ย ตอบแบบสอบถาม โดยการสแกน QR Code 

ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถาม


 
08 มีนาคม 2566