ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
687
เดือนที่แล้ว
1,955
ปีนี้
2,642
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
95,888
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 4 เวลา 09.00 น. เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น, เสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ และให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย พิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตลอดจนหารือข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

 


 
28 ธันวาคม 2565