ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
687
เดือนที่แล้ว
1,955
ปีนี้
2,642
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
95,888
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
1
กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่งแจ้งและเรื่องการงดเว้นการเผาเด็ดขาดฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
ประกาศเรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง และเรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในท้องที่ จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
หากประชาชนจะจุดไฟเผาให้แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้เตรียมเฝ้าระวัง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วย
03 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

แจ้ง เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำล้นผ่าน สายบ่อเบี้ย - ห้วยยางบ้านบ่อเบี้ย  หมู่ที่  1  ตำบลบ่อเบี้ย  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

2.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยยางบ้านห้วยยาง 

หมู่ที่  7  ตำบลบ่อเบี้ย  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

3.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ่อเบี้ยบ้านบ่อเบี้ย  หมู่ที่  1  ตำบลบ่อเบี้ย  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

5.โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย อบต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

03 กุมภาพันธ์ 2566

การจัดทำโครงการ "ลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน",องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "ลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน" ตามโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

20 มกราคม 2566

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันที่ 18 มกราคม 2566
นายสมจิตร ดีป้อง นายก อบต.
บ่อเบี้ย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของ อบต.บ่อเบี้ย ร่วมกับ นายบัญชา ปัญญาบุญ ผู้ใหญ่บ้านปางไฮ
มอบเงินช่วยเหลือ นางบิน มีหล้า ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านปางไฮ ม.9 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต
ต่อไป

18 มกราคม 2566

ขอเชิญเที่ยวงานเปิดตลาดช่องมหาราช,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
13 มกราคม 2566

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการเปิดการค้าขายในตลาดการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันที่ 5 มกราคม 2566 ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการเปิดการค้าขายในตลาดการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว(ช่องมหาราช) ที่จะกำหนดให้มีการเปิดค้าขายเริ่มวันที่ 8 ม.ค.66 นี้ โดยมีนายสามารถ อินทปัญญา นายอำเภอบ้านโคก ท่านสมพร ไชดวงตา เจ้าเมืองทุ่งมีไช นายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งไทยและสปป.ลาว ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้ ณ อาคารตลาดการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (ช่องมหาราช)

06 มกราคม 2566

เปิดตลาดการค้าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ด้วยตลาดการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว (ช่องมหาราช) จะเปิดให้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ในวันที่ 8 มกราคม 2566 จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ่อเบี้ย และพี่น้องชาวอำเภอบ้านโคก นักท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพี่น้องทั้งฝั่งไทยและฝั่ง สปป.ลาว มาเที่ยวตลาดการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว (ช่องมหาราช) หมู่ 1 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โดยตลาดจะเปิดให้ค้าขายในช่วงเวลา 06.00 เป็นต้นไป

06 มกราคม 2566

การประชุมการเปิดให้เดินทางเข้า-ออก จุดค้าขายประเพณีช่องมหาราช,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา13..00 น. นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในการประชุมการเปิดให้เดินทางเข้า-ออก จุดค้าขายประเพณีช่องมหาราช ม.1 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
โดยมี นายสามารถ อินทปัญญา
นายอำเภอบ้านโคก
นายสมัคร ทองศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
อีกทั้ง พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทน รอง.ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ร่วมให้ข้อมูล หารือและติดตามสถานการณ์การเปิดให้เดินทางเข้า-ออก จุดผ่อนปรนการค้าช่องห้วยต่าง และ จุดค้าขายประเพณีช่องมหาราช ให้เป็นไปตามนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์

05 มกราคม 2566

การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน โดยการให้เช่าอาคารลานกลางแจ้งร้านค้าสำหรับจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย - ลาว (ช่องมหาราช) บ้านบ่อเบี้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อาคารจำนวน 14 ห้อง และสถานที่จำหน่ายสินค้ากลางแจ้ง จำนวน 20 ล็อค รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วย  

03 มกราคม 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 4 เวลา 09.00 น. เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น, เสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ และให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย พิจารณาอนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตลอดจนหารือข้อราชการอื่นๆ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย

 

28 ธันวาคม 2565

ประชุมไทย-สปป.ลาว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆระหว่างไทย-สปป.ลาว โดยมีนายสามารถ อินทปัญญา นายอำเภอบ้านโคก ท่านสมพร ไชดวงตา เจ้าเมืองทุ่งมีไช นายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้ ณ อาคารตลาดการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (ช่องมหาราช)

16 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
12 ธันวาคม 2565

แนวทางการขอใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ในเขตตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ได้รับแจ้งการขอใช้น้ำจากผู้ประสงค์ขอใช้น้ำในพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ยบ่อเบี้ยขอประกาศแนวทางขอใช้น้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ในเขต ตำบลบ่อเบี้ย ตามรายละเอียดที่แนบมาในประกาศนี้

29 พฤศจิกายน 2565

การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ยได้ยื่นซองประมูลห้องและลานกลางแจ้ง โดยรับซองประมูล เวลา 09.00 - 11.30 น. และเปิดซองประมูลเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
28 พฤศจิกายน 2565

การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
อบต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน โดยการให้เช่าอาคารร้านค้าจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย-ลาว (ช่องมหาราช) บ้านบ่อเบี้ย หมู่ 1 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ อบต.บ่อเบี้ย จำนวน 57 ห้อง และสถานที่จำหน่ายสินค้าลานกลางแจ้ง จำนวน 70 ล็อค
กำหนดรับซองประมูล วันที่ 28 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 9.00-11.30 น. และเปิดซองประมูลในวันที่ 28 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม อบต.บ่อเบี้ย ม.9 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาในราคาชุดละ 50 บาท ได้ที่งานจัดเก็บรายได้กองคลัง อบต.บ่อเบี้ย ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. 65
ถึงวันที่ 25 พ.ย. 65 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 064-4135892 ในเวลาราชการ
17 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (167 รายการ)