ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
1
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
01 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
29 พฤษภาคม 2566

การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น ไทยดี (ThaiD) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ขั้นตอนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น ไทยดี (ThaiD) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/

 

08 พฤษภาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
02 พฤษภาคม 2566

การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) . ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่อปท.ทาง อบต.บ่อเบี้ย จึงขอความร่วมมือผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการจาก อบต.บ่อเบี้ย ตอบแบบสอบถาม โดยการสแกน QR Code 

ขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ร่วมตอบแบบสอบถาม

08 มีนาคม 2566

ขอเชิญแสดงความเห็นร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.),องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ประกาศเชิญชวนแสดงความเห็นร่างการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) พร้อมแผนที่แบ่งเขตเลือกตั้ง 

14 กุมภาพันธ์ 2566

กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่งแจ้งและเรื่องการงดเว้นการเผาเด็ดขาดฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
ประกาศเรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง และเรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในท้องที่ จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2566
หากประชาชนจะจุดไฟเผาให้แจ้งทางผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะได้เตรียมเฝ้าระวัง รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วย
03 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

แจ้ง เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

ดังนี้

1.โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็กน้ำล้นผ่าน สายบ่อเบี้ย - ห้วยยางบ้านบ่อเบี้ย  หมู่ที่  1  ตำบลบ่อเบี้ย  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

2.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยยางบ้านห้วยยาง 

หมู่ที่  7  ตำบลบ่อเบี้ย  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์

3.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ่อเบี้ยบ้านบ่อเบี้ย  หมู่ที่  1  ตำบลบ่อเบี้ย  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

5.โครงการรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย อบต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

03 กุมภาพันธ์ 2566

การจัดทำโครงการ "ลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน",องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "ลด OTOP สูงสุด 50% ผ่าน Click ชุมชน" ตามโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

20 มกราคม 2566

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันที่ 18 มกราคม 2566
นายสมจิตร ดีป้อง นายก อบต.
บ่อเบี้ย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของ อบต.บ่อเบี้ย ร่วมกับ นายบัญชา ปัญญาบุญ ผู้ใหญ่บ้านปางไฮ
มอบเงินช่วยเหลือ นางบิน มีหล้า ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านปางไฮ ม.9 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและการดำรงชีวิต
ต่อไป

18 มกราคม 2566

ขอเชิญเที่ยวงานเปิดตลาดช่องมหาราช,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
13 มกราคม 2566

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการเปิดการค้าขายในตลาดการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันที่ 5 มกราคม 2566 ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางในการเปิดการค้าขายในตลาดการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว(ช่องมหาราช) ที่จะกำหนดให้มีการเปิดค้าขายเริ่มวันที่ 8 ม.ค.66 นี้ โดยมีนายสามารถ อินทปัญญา นายอำเภอบ้านโคก ท่านสมพร ไชดวงตา เจ้าเมืองทุ่งมีไช นายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งไทยและสปป.ลาว ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้ ณ อาคารตลาดการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว (ช่องมหาราช)

06 มกราคม 2566

เปิดตลาดการค้าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ด้วยตลาดการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว (ช่องมหาราช) จะเปิดให้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ในวันที่ 8 มกราคม 2566 จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบ่อเบี้ย และพี่น้องชาวอำเภอบ้านโคก นักท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ และพี่น้องทั้งฝั่งไทยและฝั่ง สปป.ลาว มาเที่ยวตลาดการค้าชายแดนไทย – สปป.ลาว (ช่องมหาราช) หมู่ 1 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โดยตลาดจะเปิดให้ค้าขายในช่วงเวลา 06.00 เป็นต้นไป

06 มกราคม 2566

การประชุมการเปิดให้เดินทางเข้า-ออก จุดค้าขายประเพณีช่องมหาราช,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา13..00 น. นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในการประชุมการเปิดให้เดินทางเข้า-ออก จุดค้าขายประเพณีช่องมหาราช ม.1 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
โดยมี นายสามารถ อินทปัญญา
นายอำเภอบ้านโคก
นายสมัคร ทองศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
อีกทั้ง พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทน รอง.ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ร่วมให้ข้อมูล หารือและติดตามสถานการณ์การเปิดให้เดินทางเข้า-ออก จุดผ่อนปรนการค้าช่องห้วยต่าง และ จุดค้าขายประเพณีช่องมหาราช ให้เป็นไปตามนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์

05 มกราคม 2566

การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ครั้งที่ 2,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน โดยการให้เช่าอาคารลานกลางแจ้งร้านค้าสำหรับจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย - ลาว (ช่องมหาราช) บ้านบ่อเบี้ย หมู่ 1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อาคารจำนวน 14 ห้อง และสถานที่จำหน่ายสินค้ากลางแจ้ง จำนวน 20 ล็อค รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาด้วย  

03 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (174 รายการ)