ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
นางนันทิพา พันแพง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชกานแทน หัวหน้าสำนักปลัด
(098-7467133)


นางสาวศิริพร ศิลารักษ์
นักทรัพยากรบุคคล
(092-3724814)


นางสาวสุรัตวดี อันดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(084-0360725)นางสาววริศรา เชื้อฉลาด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(091-8431103)


จ่าสิบเอกจตุพงษ์ สุโรพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(081-1636522)


นายวุฒิชัย ป้องไข
คนงาน
(093-2163594)


นายฉัตรชัย กิจเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(089-9430450)


นางปวีณา กำทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(098-7725523)


นางสาวศศิวิมล อุปถัมภ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(065-5373176)


นายสนธยา ดีสอน
ขับรถยนต์
(093-2670618)


นายต่วน พันป้อง
ขับรถยนต์
(080-0287660)


นางมัญชุภา ธรรมวิถี
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่คนสวน)
(093-0368014)