ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
นางนันทิพา พันแพง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
(098-7467133)


ตำแหน่งว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางปรานี ขัตรมงคลชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(081-9624201)


นางวิภาพร วันอินทร์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(082-1679384)


นางสาวปรีดารัตน์ ใจนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(086-2036313)


นางสุธารัตน์ หรั่งเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(088-4206045)