ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
1
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ยในการพิจารณาร่างแผนพััฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
26 กันยายน 2565

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ประจำเดือนกันยายน 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

              ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บริเวณดอยพระธาตุ หมู่ที่ 7 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิถต์

23 กันยายน 2565

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

  เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล จึงเกิดการขับเคลื่่อนโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทำให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 

14 กันยายน 2565

โครงการหน่วยแพทยฺ์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.),องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
07 มิถุนายน 2565

ประชุมคัดเลือกศูนย์ประสานงาน อปพร.ตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน

06 พฤษภาคม 2565

มอบถุงยังชีพผู้ติดเชื้อ Covid-19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
29 เมษายน 2565

ตรวจเยีิื่ยมราษฏรจากลมพายุฤดูร้อน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
18 เมษายน 2565

ด้านชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
12 เมษายน 2565

พิธีเปิดศูนย์การปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
11 เมษายน 2565

มอบถุงยังชีพ Covid 19,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
09 เมษายน 2565

วันท้องถิ่นไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
18 มีนาคม 2565

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
22 ธันวาคม 2564

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (12 รายการ)