ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
1
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ่อเบี้ย หมู่ 2 บ้านห้วยไผ่ ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

01 มิถุนายน 2566

โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันที่ 12 พ.ค. 2566 ได้มีการจัดโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลบ่อเบี้ย ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย กล่าวเปิดงานโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

12 พฤษภาคม 2566

โครงการแข่งขันกีฬาต้ายภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2566 อบต.บ่อเบี้ย ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้ายภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายภานุวัฒน์ มาอุ่น กำนัน ต.บ่อเบี้ย เป็นประธานเปิดงานกีฬาฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายสุฑณ ดวงตาน้อย นายก อบต.ม่วงเจ้ดต้น คณะผู้บริหาร อบต.บ่อเบี้ย ประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.บ่อเบี้ย ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ณ สนามกีฬา อบต.บ่อเบี้ย และมีเยาวชน ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน

12 เมษายน 2566

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ",องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
อ. บ้านโคกร่วมกับ อบต. บ่อเบี้ย ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นายสามารถ อินทปัญญา นายอำเภอบ้านโคกเปิดกรวยถวายสักการะฯและกล่าวเปิดงานกิจกรรม จิตอาสาในครั้งนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจดังกล่าวในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 1 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
22 มีนาคม 2566

โครงการอบรมไฟป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
เมื่อ 21 มีนาคม 2566 งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2566 โดยมีนายสมจิตร
ดีป้อง นายก อบต.บ่อเบี้ย เป็นประธานในพิธี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านปางคอม หมู่ 3 ต.บ่อเบี้ย
21 มีนาคม 2566

วันท้องถิ่นไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มี พระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมเมื่อ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีนายสมจิตร ดีป้อง นายก อบต.บ่อเบี้ย เป็นประธานในพิธี
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.บ่อเบี้ยพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต.บ่อเบี้ย รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุฬาจอมเก้าเจ้าอยู่หัวฯ ณ อบต.บ่อเบี้

18 มีนาคม 2566

พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.บ่อเบี้ย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2566 ให้กับ นายทองใบ รุณลา ได้รับ
การปรับปรุงบ้านเลขที่ 13/2 ม.3 ต.บ่อเบี้ย และน.ส.เหรียญ ดาเทียน ได้รับการปรับปรุงบ้านเลขที่ 69 ม.9 ต.บ่อเบี้ย โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์ ได้เป็นเกียรติในการเป็นประธานเปิดงานและมอบบ้านดังกล่าว และมี นายอำเภอบ้านโคก ,นายก อบต.บ่อเบี้ย , หัวหน้าส่วนราชการ,กำนันตำบลบ่อเบี้ย และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น จิตอาสาร่วมพิธีมอบบ้านดังกล่าวในครั้งนี้

02 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมงานวันเด็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

ในวันที่ 14 มกราคม 2566 อบต.บ่อเบี้ย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายสมจิตร
ดีป้อง นายก อบต.บ่อเบี้ย เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้
ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านบ่อเบี้ย โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาอบต.บ่อเบี้ย พนักงาน อบต.บ่อเบี้ย เข้าเข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ได้มีผู้ปกครองและเด็กๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างมากค่ะ

16 มกราคม 2566

โครงการจากริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสามารถ อินทปัญญา นายอำเภอบ้านโคก นายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกันทำบุญ-ตักบาตร ภายใต้โครงการจากริกธุดงค์เผยแผ่ธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีพระสงฆ์จำนวน 700 รูป นำโดย พระจรัน อนังคโณ จากสำนักปฏิบัติธรรมอุทยานดงยาง จังหวัดศรีสะเกษ ออกธุดงค์จากวัดธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปยังวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา ณ เส้นทางภูแลลาว แยกบ้านห้วยไผ่

22 ธันวาคม 2565

โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ ได้ดำเนินงานโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2565 ด้วยการมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวที่ขาดแคลนในถินทุรกันดาร
โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเกียรติในการกล่าวเปิดงานและนายสมจิตร ดีป้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย กล่าวต้อบรับรองผู้ว่าฯ ณ หอประชุมตลาดช่องมหาราช องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
06 ธันวาคม 2565

โครงการ "ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมแซมบ้าน 610 หลัง",องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ "ชาวอุตรดิตถ์ ร่วมใจ ซ่อมแซมบ้าน 610 หลัง" เพื่อผู้ยากไร้ ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565
โดยมีนายสามารถ อินทปัญญา นายอำเภอบ้านโคก มาเปิดงานโครงการในครั้งนี้ ณ บ้านของ นายทองใบ รุณลา บ้านเลขที่ 13/2 หมู่ 3 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
06 ธันวาคม 2565

โครงการจิตอาสา     "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ",องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
องค์การบริหารสวนตำบลบ่อเบี้ยได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักสงฆ์บ้านปางคอม หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อเบี้ย โดยมีนายสามารถ อินทปัญญา นายอำเภอบ้านโคก เปิดกรวยถวายสักการะฯ และกล่าวเปิดงานกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้
25 พฤศจิกายน 2565

เทศกาลงานลอยกระทง,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 พ.ย. 2565 ณ บริเวณโดมกิจกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง โดยมีนายสามารถ อินทรปัญญา นายอำเภอบ้านโคก ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงตำบลบ่อเบี้ย โดยนายสมจิตร ดีป้อง นายกอบต.บ่อเบี้ย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการสืบสานประเพณีลอยกระทง
การจัดงานวันลอยกระทงในครั้งนี้. พี่น้องประชาชนให้ความสนใจ โดยมีการประกวดหนูน้อย นพมาศ ประกวดกระทงเล็ก และประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
09 พฤศจิกายน 2565

โครงการออกหหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุตรดิตถ์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ 2566

เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนและบริการช่วยเหลือประชาชน ณ ตลาดช่องมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

21 ตุลาคม 2565

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย,bobia.go.th

   เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำนวงแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประกอบกับประมวลจริยธรรมขององค์กร เพื่อปลูกจิตรสำนึก ตระหนักในหน้าที่โดยสุจริต และสร้างความสามัคคีให้กับองค์กร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน 

21 กันยายน 2565

1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (68 รายการ)