ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173นายอรรถสิทธิ์ คำปล้อง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
(082-21653812)


นางสวาด ตาดี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
(090-7452872)


นางสาวเดือนเพ็ญ ตาวันดี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
(097-9602969)


นางสายยนร์ สงสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย หมู่ที่ 3
(081-0765025)


นายใหม่ ศรีบุญเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย หมู่ที่ 7
(063-0276151)


นางสาวกมล พูลคูณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย หมู่ที่ 8
(062-7868430)


นายสมนึก แสนคำอ้วน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย หมู่ที่ 10
(062-6124155)