ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
ลำดับรายการวันที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 6525 เม.ย. 2566
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 6525 เม.ย. 2566
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 6525 เม.ย. 2566
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน กันยายน 6525 เม.ย. 2566
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน สิงหาคม 6525 เม.ย. 2566
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน กรกฎาคม 6525 เม.ย. 2566
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มิถุนายน 6525 เม.ย. 2566
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤษภาคม 6525 เม.ย. 2566
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน เมษายน 6525 เม.ย. 2566
10สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 6625 เม.ย. 2566
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม 6625 เม.ย. 2566
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 66 25 เม.ย. 2566
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 6531 มี.ค. 2565
14ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.65)31 มี.ค. 2565
15สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 6528 ก.พ. 2565
16สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม 6531 ม.ค. 2565
17สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 6431 ธ.ค. 2564
18สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 6430 พ.ย. 2564
19สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 6431 ต.ค. 2564

1