ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่องการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน กรณีการรับส่งผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้ไปโรงพยาบาล21 ก.ย. 2565
2ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)4 ก.พ. 2565
3ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย จ.อุตรดิตถ์25 ม.ค. 2565
4ประกาศ ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256524 ม.ค. 2565
5ประกาศ ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 256512 ม.ค. 2565
6คำสั่ง การกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง8 ธ.ค. 2564
7คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย12 พ.ค. 2564
8ประกาศ การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงาน อบต.บ่อเบี้ย6 ม.ค. 2564
9แต่งตั้งรักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย7 ต.ค. 2563
10แต่งตั้งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด7 ต.ค. 2563
11แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง7 ต.ค. 2563
12แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม7 ต.ค. 2563
13แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม7 ต.ค. 2563
14แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง7 ต.ค. 2563
15ประกาศ แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย1 ต.ค. 2563
16แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด1 ต.ค. 2563
17แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง1 ต.ค. 2563
18แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม1 ต.ค. 2563
19แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1 ต.ค. 2563
20แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง1 ต.ค. 2563

1 2 3   >>  >|