ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
687
เดือนที่แล้ว
1,955
ปีนี้
2,642
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
95,888
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตแจ้งแบะแสด้านการทุจริตและประพฤติชอบ5 ม.ค. 2566
2คู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 เม.ย. 2564
3มาตรการจัดการกรณีตรวจพบการทุจริต11 ม.ค. 2564
4มาตรการป้องกันการรับสินบน12 ต.ค. 2563
5มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 256412 ต.ค. 2563
6วินัยและการรักษาวินัย12 ต.ค. 2563
7คู่มือ ความรู้บำเหน็จบำนาญ7 ก.พ. 2561
8คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี25 ม.ค. 2561
9คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน25 ม.ค. 2561
10คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ25 ม.ค. 2561
11คู่มือ การปฏิบัติงานร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย17 ม.ค. 2561
12คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร17 ม.ค. 2561
13คู่มือการปฏิบัติงาน การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ17 ม.ค. 2561

1