ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 256518 ก.พ. 2565
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256511 ก.พ. 2565
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ครั้งแรก 29 ธ.ค. 2564
4รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 3 30 ก.ย. 2564
5รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 2 30 ส.ค. 2564
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่ 1 20 ม.ค. 2564
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 4 23 ธ.ค. 2563
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 319 ส.ค. 2563
9รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 2 26 มิ.ย. 2563
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256329 ม.ค. 2563
11รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 423 ธ.ค. 2562
12รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 320 ส.ค. 2562
13รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 226 มิ.ย. 2562
14รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 124 มิ.ย. 2562
15รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 47 ม.ค. 2562
16รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 35 พ.ย. 2561
17รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 23 ก.ย. 2561
18รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561 สมัยที่ 11 พ.ค. 2561
19รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256021 ส.ค. 2560

1