ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลดำเนินงานประจำปี 25659 ธ.ค. 2565
2รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25647 เม.ย. 2565
3ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25647 เม.ย. 2565
4รายงานผลการดำเนินการตามมาตราส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่5 เม.ย. 2565
5รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ พศ.256330 ก.ย. 2563
6สถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 25611 พ.ย. 2561
7รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย 12 ต.ค. 2561

1