ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256527 เม.ย. 2566
2รายงานผลการดำเนินตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 256627 เม.ย. 2566
3 เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ13 ก.พ. 2566
4รายงานดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต22 เม.ย. 2565
5ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำปี 256521 เม.ย. 2565
6เจตจำนงค์สุจริตส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 256521 เม.ย. 2565
7ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 256511 เม.ย. 2565
8ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ21 เม.ย. 2564
9การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ25645 เม.ย. 2564
10มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน13 ม.ค. 2564
11การประเมิณความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ25648 ต.ค. 2563
12เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร5 ต.ค. 2563
13แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ต.ค. 2563
14การมีส่วนร่มของผู้บริหาร23 พ.ค. 2562

1