ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
ลำดับรายการวันที่
1แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน21 ธ.ค. 2565
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่2/256428 ม.ค. 2564
3คำสั่งแต่งตั้ืงคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย4 ม.ค. 2564
4คำสั่งแต่งตั้ืงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย4 ม.ค. 2564
5คำสั่งแต่งตั้ืงประธานและเลขาณุการคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา10 พ.ย. 2563
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่1/25635 พ.ค. 2563
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขครั้งที่123 ส.ค. 2562
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของอบต.บ่อเบี้ย26 มิ.ย. 2562
9แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ของอบต.บ่อเบี้ย26 มิ.ย. 2562

1