ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256527 เม.ย. 2566
2รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ. 256626 เม.ย. 2566
3แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570)25 เม.ย. 2566
4รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ. 256511 เม.ย. 2565
5ประกาศ ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 25655 เม.ย. 2565
6แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 25655 เม.ย. 2565
7รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 643 พ.ย. 2564
8รายงานผลดำเนินงานทุจริตประจำปี 25631 ต.ค. 2563
9รายงานผลป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 256321 เม.ย. 2563
10รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน8 พ.ย. 2561
11รายงานผลการป้องกัน1 พ.ย. 2561
12รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต1 พ.ย. 2561
13แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต3 เม.ย. 2560
14แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-25643 เม.ย. 2560

1