ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173
ลำดับรายการวันที่
1ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 256624 เม.ย. 2566
2รายงานข้อมุูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำเดือน มีนาคม 256531 มี.ค. 2565
3รายงานข้อมุูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256528 ก.พ. 2565
4สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำเดือน มกราคม 256531 ม.ค. 2565
5สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำเดือน ธันวาคม 256430 ธ.ค. 2564
6สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำเดือน พฤศจิกายน 256430 พ.ย. 2564
7สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำเดือน ตุลาคม 256431 ต.ค. 2564
8 สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 256421 เม.ย. 2564
9สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำปีงบประมาณ 256421 เม.ย. 2564
10สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย28 มิ.ย. 2562
11สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย(2)28 มิ.ย. 2562
12สถิติการสนับสนุนน้ำอุปโภค/บริโภค5 ต.ค. 2561
13สถิติการช่วยเหลือสาธารณภัย5 ต.ค. 2561
14สถิติการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ5 ต.ค. 2561
15สถิติการขออนุญาตจัดตั้งตลาด5 ต.ค. 2561
16สถิติการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร5 ต.ค. 2561
17สถิติการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ5 ต.ค. 2561
18สถิติการให้คำแนะนำในการการขอรับเงินสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์5 ต.ค. 2561
19สถิติการรับบริการลงทะเบียนผู้สูงอายุ5 ต.ค. 2561
20สถิติการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์5 ต.ค. 2561

1 2   >>  >|