ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
687
เดือนที่แล้ว
1,955
ปีนี้
2,642
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
95,888
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25
ลำดับรายการวันที่
1การพัฒนาองค์ความรู้บุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 25651 ต.ค. 2564
2นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล18 ก.พ. 2564
3มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอนพ.ศ.2561 และฉบับที่ 2 พ.ศ.25628 ธ.ค. 2563
4การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล12 ต.ค. 2563
5ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ฯ6 ต.ค. 2563
6หลักเกณฑ์และเงื่อไขการคัดเลืกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้า่ย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน5 ต.ค. 2563
7การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร5 ต.ค. 2563
8แผนพัฒนาบุคลากร5 ต.ค. 2563
9การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ5 ต.ค. 2563
10การพัฒนาองค์ความรู้บุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2563

1