ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
343
เดือนที่แล้ว
2,591
ปีนี้
15,083
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
108,329
ไอพี ของคุณ
3.237.16.173นายพุฒินาท พันแพง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย
(087-8488223)


นางนันทิพา พันแพง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
(098-7467133)
นางนันทิพา พันแพง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(098-7467133)
นางนันทิพา พันแพง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(098-7467133)
นายพุฒินาท พันแพง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(087-8488223)
นายนัฐพงศ์ กองแก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองช่าง
(083-3049370)