ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
687
เดือนที่แล้ว
1,955
ปีนี้
2,642
ปีที่แล้ว
22,889
ทั้งหมด
95,888
ไอพี ของคุณ
3.93.74.25


หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
ช้อมูลผู้สูงอายุ 2564 30 ก.ย. 2564สำนักปลัดDownload
ข้อมูลคนพิการ 2564 30 ก.ย. 2564สำนักปลัดDownload
ช้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง 2564 30 ก.ย. 2564สำนักปลัดDownload
ข้อมูลผู้สูงอายุ หมู่ 1 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลผู้สูงอายุ หมู่ 2 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลผู้สูงอายุ หมู่ 3 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลผู้สูงอายุ หมู่ 7 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลผู้สูงอายุ หมู่ 8 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลผู้สูงอายุ หมู่ 9 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลผู้สูงอายุ หมู่ 10 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลคนพิการ หมู่ 1 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลคนพิการ หมู่ 2 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลคนพิการ หมู่ 3 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลคนพิการ หมู่ 7 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลคนพิการ หมู่ 8 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลคนพิการ หมู่ 9 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลคนพิการ หมู่ 10 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลคนพิการตำบลบ่อเบี้ย 30 ก.ย. 2563สำนักปลัดDownload
ข้อมูลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 7 ม.ค. 2563สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1