ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
858
เดือนที่แล้ว
2,529
ปีนี้
15,819
ปีที่แล้ว
19,748
ทั้งหมด
86,176
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73


-:- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อคัดสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
-:- 5 อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในหน้าฝน 
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2565 
-:- โครงการหน่วยแพทยฺ์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 
-:- โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 
-:- เรื่อง แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งของอื่นใดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ 
-:- ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564 
-:- โครงการ มอบนมผงสำหรับเด็ก 
-:- ช่วยชาวบ้าน 
-:- โครงการ ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 65
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย
กิจกรรมถวายเทียนพรรรษา
โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
กิจกรรมมอบถุงยังชีพผู้ติดเชืื้อโรคโควิด 19
กิจกกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชินี เนื่ิิองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) 
-:-  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
-:-  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564) 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564) ตลาดการค้าชายแดนช่องมหาราช
จุดชมวิวภูแลลาว
เรือไม้ตะเคียนทอง
ไม้กวาดตองกง
หมอนฟักทอง
ผ้าทอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร