ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ยน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี   บนพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างยั่งยืน

สายตรงนายกกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

สำรวจความคิดเห็น

facebook

ร้องเรียนทุจริตระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

เข้าใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/08/2561
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
64
เดือนนี้
1,512
เดือนที่แล้ว
1,466
ปีนี้
10,111
ปีที่แล้ว
21,057
ทั้งหมด
60,720
ไอพี ของคุณ
34.204.180.1


-:- จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินอละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- การชำระภาษีประจำปี 2564 
-:- ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย 
-:- ขอเชิญชวนเที่ยวงาน "แลของดี ที่ช่องมหาราช ประจำปี 2563 " 
-:- แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 
-:- ประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน และมาตรการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 
-:- ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของเครือข่าย อถล. ประจำปี 2563 
-:- ขอประชาสัมพันธ์ รถโมบายเคลื่อนที่ ATM ของธนาคารกรุงไทย จะให้บริการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย ประจำทุกเดือน สัปดาห์รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน
ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์การช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ่อเบี้ย
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
นำส่งหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองตามจุดคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทุกหมู่บ้าน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนหลวงหมายเลข 1 2 4 1-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564( งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงสาธารณูปโภค – สาธารณูปการตลาดการค้าชายแดนไทย – ลาว (ช่องมหาราช) หมู่ที่ 1 ระยะที่ 4 ) 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(เพิ่มเติม) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)  
-:-  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563) 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:-  ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 ตลาดการค้าชายแดนช่องมหาราช
จุดชมวิวภูแลลาว
เรือไม้ตะเคียนทอง
ไม้กวาดตองกง
หมอนฟักทอง
ผ้าทอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กระทรวงมหาดไทย    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    สำนักงบประมาณ   กรมสรรพากร